Odpowiedzi

2009-09-29T18:46:37+02:00
Liczba wymierna jest to liczba którą można zapisć w postaci ułamka zwykłego.
I to będzie to <jestem 100% pewna> : p∈C i q∈C - (0)

Pozdrawiam. ;)
2009-09-29T19:47:32+02:00
Liczby wymierne — liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera. Są to więc liczby, które można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego.

potwierdzam będzie to p∈C i q∈C (czyli p i q należą do zbioru liczb całkowitych)

p∈C i q∈N+, nie może być, bo nie tylko liczby naturalne są wymiernymi ;)