Odpowiedzi

2010-01-19T16:57:02+01:00
Zasada zachowania ladunku
ładunek elektryczny cial pozostaje stały kiedy z tego układy ładunek nie odpływa ani nie dopływa w przeciwnym wypadku jest on rowny 0

Pole elektryczne – pole fizyczne, stan przestrzeni w której na ładunek elektryczny działa siła elektrostatyczna. Pole to opisuje się przez natężenie pola elektrycznego lub potencjał elektryczny.


prawo columba

Prawo Coulomba mówi, że siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.


8 2 8