Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T16:58:38+01:00
Traktat ryski podpisany został 18 marca 1921 roku w Rydze, pomiędzy trzema krajami: Polską a Rosją (RFSRR) i Ukrainą (USRR). Był to traktat pokojowy mający na celu zakończenie wojny polsko-bolszewickiej.
Najważniejsze postanowienia:
- uregulowanie granic (w skrócie: Polska odzyskuje zachodnią część Wołynia i Polesia z Brześciem, Pińskiem i Łuckiem, zaś Rosja i Ukraina zrzekają się Galicji Wschodniej)
- wypłacenie rekompensaty Polsce za dokonanie rozbiorów (25 mln rubli oraz zwrócenia dzieł sztuki skradzionych podczas rozbiorów)
- ograniczenie wyboru obywatelstwa polskiego, tych Polaków którzy po podpisaniu traktatu nadal pozostali na terenie bolszewickim
1 5 1