Odpowiedzi

2010-01-19T17:00:49+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Aby dodać dwie liczby ujemne, dodajemy ich wartości bezwzględne, a przed wynikiem piszemy znak "-".

(-2)+(-4)=-(|-2|+|-4|)=-(2+4)=-6

Aby dodać dwie liczby różnych znaków, to znaczy liczbę dodatnią i liczbę ujemną, odejmujemy od większej wartości bezwzglednej mniejszą, a przed wynikiem piszemy taki znak, jaki miała liczba o większej wartości bezwględnej

(-2)+7=|7|-|-2|=7-2=5

Jeśli w nawiasie jest zapisana liczba ujemna oraz przed nawiasem znajduje się znak "+" , to możemy pominąć ten nawias, uznając "-" za znak działania.

3+(-5)=3-5
(-7)+(-4)=(-7)-4
6-4=6+(-4)


Jeśli w nawiasie jest zapisana liczba ujemna oraz przed nawiasem znajduje się znak "-", to możemy pominąć nawias, uznając "+" za znak działania.

2-(-5)=2+5
(-4)-(-2)=(-4)+2
3+7=3-(-7)


109 3 109
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:02:38+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Jeżeli od liczby ujemnej odejmiemy liczbę ujemną to wynik jest na minusie. wygląda tak jak dodawanie tylko z przeciwnym znakiem.
-2-5=-7
Jeżeli do liczby ujemnej dodamy dodatnią to jeżeli liczba na + jest większa to znak będzie na plusie
-2+5=+3
jeżeli ujemna będzie większa to wynik na minusie
-5+2=-3
to tyle jeżeli chodzi o dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych. powodzenia
182 3 182