1.Wymienione niżej etapy rozwoju procesu urbanizacji uporządkuj od najwcześniejszego do najpóżniejszego?
a) odpływ ludności z centralnych obszarów aglomeracji na obszary peryferyjne
b) koncentracja ludności w aglomeracjach miejskich z powodu rozwoju na tym terenie przemysłu " infrastruktury i usługi"
c) przestrzenna ekstensja miast ich łączenie się i powstawanie wielkich obszarów zurbanizowanych oraz urbanizacja terenów wiejskich
d)żywiołowa migracja ludności do miast spowodowana eksplozja demograficzną i przeludnieniem wsi

1

Odpowiedzi

2010-01-19T18:55:33+01:00
B,d,a,c

informacja;Vademecum matura 2009 geografia