Odpowiedzi

2010-01-19T17:02:20+01:00
Likwidacja Archiwum Państwowego w Płocku przez władze niemieckie i wywiezienie zasobu archiwalnego do Królewca
21 lipca 1950 r.
Utworzenie w Płocku Oddziału Powiatowego Archiwum Akt Nowych w Warszawie
początek 1951 r.
Rozpoczęcie faktycznej działalności przez Archiwum
29 marzec 1951 r.
Przemianowanie na mocy dekretu o archiwach państwowych Oddziału Powiatowego na Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku
20 sierpnia 1951 r.
Przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku
1 lipca 1953 r.
Przekształcenie archiwum płockiego w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie
14 grudnia 1972 r.
Przyznanie mocą uchwały nr 97/424/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku obiektu zabytkowego tzw. spichlerza wschodniego zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 na nową siedzibę Archiwum
1 luty 1976 r.
Powołanie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy obejmującego swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego
8 stycznia 1982 r.
Przekazanie zabytkowego spichlerza w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Płocku
14 lipca 1983 r.
Przemianowanie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Płocku mocą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach na Archiwum Państwowe w Płocku
1 grudnia 1991 r.
Likwidacja Archiwum Państwowego w Płocku jako samodzielnej jednostki i przekształcenie tegoż w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
15 czerwca 1992 r.
Oficjalne otwarcie nowej siedziby Archiwum w XIX-wiecznym spichlerzu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9b
25 lipca 1994 r.
Utworzenie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Archiwum Państwowego w Płocku
1 września 1994 r.
Powołanie na mocy Zarządzenia Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oddziałów zamiejscowych Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy
1 5 1