Energię potencjalną ciężkości mają......w........Wyrażenie Ep=m*g*h pozwala obliczyć............względem na którym uznajemy energię potencjalną ciała równą.......W rzeczywistości wzór ten służy do obliczenia..............energi potencjalnej

Energia mechaniczna to.........i.......oraz.........Energię związaną ze wzajemnym położeniem ciał nazwywamy.........Energię kinetyczną mają ciała.........Jednostką energi w układzie SI jest ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:06:54+01:00
Energia mechaniczna to cieplna orazelektryczna Energię związaną ze wzajemnym położeniem ciał nazwywamy.........Energię kinetyczną mają ciała.........Jednostką energi w układzie SI jest ....
7 1 7