Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T21:28:04+01:00
CH₃OH + CuO→ HCHO + Cu +H₂O
metanol + tlenek miedzi (II)→metanal + miedź + woda

HCHO + Ag₂O → HCOOH + 2 Ag (reakcja zachodzi w obecności NH₃×H₂O-należy to napisać nad strzałką)
metanal + tlenek srebra→ kwas mrówkowy(metanowy) + srebro

2 HCOOH + Ca →(HCOO)₂Ca + H₂
kwas mrówkowy + wapń→mrówczan wapnia + wodór
3 5 3