Odpowiedzi

2010-01-19T17:14:17+01:00
Wody podziemne dzielimy na:
1. Wody przypowierzchniowe tzw. zaskórne - występują odrazu pod powierzchnią ziemi, niestety są niezdatne do picia z powodu ich dużego zanieczyszczenia.

2.Woda glebowe - dzielimy na:
- wodę higroskopijną - związaną z budującymi glebę minerałami ale o dużej gęstości, zamarzającą w temperaturze -78 C
- wodę błonkowatą - warstwa otaczająca wody higroskopijne, o gęstości zbliżonej do zwykłej wody ,zamarzającą, ale poniżej 0 C
- wodę kapilarną - która wypełnia szczeliny w glebie
- wodę zawieszoną -zbiorowiska tzw. wody wolnej tzn. odciętej od innych wód warstwą nieprzepuszczalną.

3.Wody gruntowe - pełnią rolę filtra dla wszelkiego rodzaju opadów atmosferycznych, często wykorzystujemy je w rolnictwie.
4 4 4