Uczeń idąc ze szkoły do domu w czasie 6 minut naliczył 750 kroków. Długość jednego kroku wynosiła przeciętnie 60 cm. Z jaką średnią prędkością szedł ten uczeń i jaka jest odległość miedzy domem i szkołą?

Proszę o jakieś wzory

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:14:02+01:00
Jeden krok=60cm=0,6m
t=6min=360s
S=750*0,6=450m -> odległość miedzy domem a szkołą

V=S/t
V=450m/360s=1,25m/s -> srednia prędkość