Zad.1 Oblicz pole powierzchni całkowitej objętośc graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy wynosi 7cm, krawędź boczna ma 12cm (o podstawie kwadratu)
Zad.2
Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętośc graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta prostokątnego ABC,gdzie AB=5cm, Ac=4cm, BC=3cm.Wysokoścgraniastosłupa wynosi 15cm.
Zad.3
Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa o podstawie rombu, o przekątnych 6cm i 8cm, jeśli pole powierzchni całkowitej jest równe 248cm2.Oblicz objętośc i krawędź podstawy tego graniastosłupa , jeżeli wysokośc bryły wynosi 10 cm.
Zad.4
Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego ABCD, jeżeli AB||CD i AB=16cm , CD=8cm a ramię Ad=5cm.Wysokośc graniastosłupa wynosi 9cm.

prosze niech ktos zrobi ;))

3

Odpowiedzi

2010-01-19T17:20:49+01:00
1.
Pc = 2*Pp + Pb
P podstawy = Pole kwadratu
Pp = 7*7= 14cm
H = 12 cm
Pb = pole prostokąta
Pb = 12*7= 84cm
P całkowite = 2*14 + 84 = 28cm + 84 cm = 112cm^2

V= Pp * H
V= 14cm * 12 cm = 168cm^3

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:37:12+01:00
Zad.1

Pp=7cm*7cm = 49 cm²
H=12cm
V=49 * 12 =588 cm³
Pb= 4* (7*12) = 4 * 84 = 336 cm²
Pc=2Pp + Pb = 49 + 336 = 385 cm²Zad.2

Pp=4*3/2 = 6 cm²
V= Pp * h = 6 * 15 = 90 cm³
Pb = 5* 15 + 3 * 15 + 4 * 14 = 180 cm²
Pc = Pp + Pb = 192 cm²

Zad.3

Pc= 248 cm²
h = 10 cm
a-krawędź odstawy
Pp=6*8/2 = 24 cm²
Pb = Pc – 2Pp = 248 – 48 = 200 cm²
V= Pp * h = 24 * 10 = 240 cm³
a2 = 42 + 32
a2 = 14 + 9
a2 = 25
a = 5 cm

Zad.4

Pb = 5*9 + 8*9 + 5*9 + 16*9 = 45 + 72 + 45 + 144 = 306 cm²
2010-01-19T18:12:09+01:00
1.Dane
a=7cm
h=12cm

Pp=a*a=7*7=49cm2

Pb=4ah=4*7*12=336cm2

Pc=2Pp+Pb=2*49+336=434cm2

V=Pp*h=49*12=588cm3

2.Dane
a=4cm
b=3cm
c=5cm
h=15cm

Pp=1\2ab=6cm2

Pb=ah+bh+ch=60+45+75=180cm2

Pc=2Pp+Pb=12+180=192cm2

V=Pp*h=6*15=90cm3


3.Dane
Pc=248cm2
d1=6cm
d2=8cm
h=10cm

Pp=1\2d1d2=24cm2

Pb=Pc-2Pp=248-48=200cm2

V=Pp*h=24*10=240cm3

4.Dane
a=16cm
a=8cm
c=5cm
h=9cm

Pb=ah+bh+2ch=144+72+90=306cm2