Błagam... pilne ! Daję naj! :)
Zad.1 Dziewczynka o masie m=50kg huśta się na huśtawce. Jaką siłą działa ona na siodełko huśtawki podczas przejścia przez najniższy punkt z prędkością V=5m/s? Linki huśtawki mają długość l=4m.
Zad.2 Pionowy "diabelski młyn" wykonuje jedem obrót w czasie T=10sekund. Jaką siłą działa chłopiec (o masie m=70kg) na wagonik "diabelskiego młyna":
a) w maksymalnie górnym położeniu wagonika,
b) w maksymalnie dolnym położeniu wagonika?
Chłopiec w wagoniku jest oddalony od osi obrotu "mlyna" o r=6m.Potrzebuję mieć rozpisane wszystko każde przekształceniu wzorów.. błagam pomocy!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:59:20+01:00
1.
m=50kg
V=5m/s
l=4m=R

Na dziewczynkę w najniżczym punkcie działa siła grawitacji oraz siła odśrodkowa

F=Fg+Fo
F=mg+mV²/R
F=50kg*10m/s²+50kg*25m²/s²/4m

F=500N+312,5N=812,5N
Dziewczynka działa na siodełko siłą 812,5N

2.
m=70kg
T=10s
R=6m
g=10m/s²

T=2piR/V -> przekształcamy na V=

V=2piR/T
V=2*3,14*6/10=3,77m/s -> prędkość liniowa chłopca

a) W maksymalnie górnym położeniu na chłopca działa siła grawitacji i siła odśrodkowa o przeciwnym zwrocie
Fg=mg
Fo=mV²/R

Fw=Fg-Fo
Fw=mg-mV²/R
Fw=700-165,8=534,2N-> taką siła chlopiec działa na wagonik

b)
W najniższym położeniu siły te mają ten sam zwrot więc

Fw=Fg+Fo
Fw=700+165,8=865,8N4 4 4