Krzyzowano osobniki swinki morskiej o bialej siersci dlugiej z osobnikiem o czarnej krotkiej siersci. w pokoleniu F1 otrzymano tylko osobniki o czarnej krotkiej siersci. wykonaj polecenia ogolne: oznaczenie alleli,wyznaczenie genotypow rodzicielskich,gamet,wyk. szachownicy i okreslenia stosunkow genotypowych oraz fenotypowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:23:19+01:00
Aa - sierść biała allel recesywny
AA- sierść czarna allel dominujący
bb- krótkie allel recesywny
BB- długie allel dominujący

ab (sierść biała długa)
AB (sierść czarna krótka)

ab x AB
Gamety: ab,ab,AB,AB

Po skrzyżowaniu otrzymujemy pokolenie F1 czyli: AaBb,AaBb,AaBb,AaBb
Pokolenie F2 .. krzyżójemy pokolenie F1:
AaBb x AaBb
AB AB
Ab Ab
aB aB
ab ab

Teraz krzyżójemy to i powstaje :
AABB,AABb,AaBB,AaBb,AABb,AAbb,AaBb,Aabb,AaBB,AaBb,aaBB,aaBb,AaBb,Aabb,aaBb,aabb

Stosunek fenotypu : 9:3:3:1
Stosunek genotypu: 1:2:2:4:1:2:1:2:1

Prosze... troche z tym roboty jest ale myśle że pomogłam :)