Odpowiedzi

2010-01-19T17:17:45+01:00
"Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie cię wspominam w moich modlitwach w nocy i we dnie. Pragnę cię zobaczyć - pomny na twoje łzy - by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudniej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestam, że [ mieszka] i w tobie. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży , który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadwctwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami."Wiara Tymoteusza była trwała i nie słabnąca. Dziękował za odwagę i siłę w głoszeniu Ewangelii. :)
23 2 23
2010-01-19T18:43:00+01:00
Św. paweł gdy pisła list do tymoteusza chciał zwrócić uwage na to ,że dzisiaj w niektórych ludziach zanika wiara. Chciał zeby tymoteusz dzielił sie z innymi wiarą , głosił Ewangelie i brał udzaił w trudach kościoła.
28 4 28