Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:17:22+01:00
1. Tlenki
2. Wodorki
3. Wodorotlenki
4. Kwasy
5. Sole
6. Inne (węgliki, azotki)
1 5 1
2010-01-19T17:18:33+01:00
1. Tlenki
2. Wodorki
3. Wodorotlenki
4. Kwasy
5. Sole
6. Inne (węgliki, azotki)

TLENKI
Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy połączeniu z tlenem pierwiastków z grup głównych ( 1,2,13-18)odpowiada numerowi grupy lub cyfrze jedności w grupach wyższych. Gazy szlachetne nie tworzą tlenków. Im wyższa grupa tym mocniej zauważalne wiązanie kowalencyjne, w niższych jonowe. Elektroujemność rośnie w okresie, maleje w grupie (np. tlen=3,5). Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny: zasadowe, kwasowe, amfoteryczne, obojętne. Tlenki zasadowe: reagują z kwasami a produktem są sole. Ponadto tlenki zasadowe grupy 1,2 poza berylem reagują z wodą. Tlenki kwasowe: reagują z zasadami a produktem są sole. Tlenki amfoteryczne reagują z kwasami i z zasadami. Zachowuje się albo jak kwasowy albo jak zasadowy. Tlenki obojętne: nie reagują z zasadą, kwasami i wodą. Przykłady: CO, NO, N2O. Metody otrzymywania tlenków: 1. Tlen + pierwiastek 2. Rozkład termiczny soli i wodorotlenków 3. Utlenianie tlenków niższych 4. Redukcja tlenku wyższego. Uwaga! Platyna nie reaguje z tlenem.

WODORKI
Związki składające się z wodoru i pierwiastka. Nazewnictwo tlenków zmienia się wraz z grupą. Kiedy pierwiastek leży w grupie 1,2,13,14,15 – np. wodorek potasu (KH). Jak leży w grupie 16 lub 17 to np. siarkowodór (H2S).Wodorki niemetali (przeważnie pierwiastek z grupy 14-17) są gazami i w stanie stałym nie mają siatki krystalicznej(bezpostaciowe). Podział ze względu na charakter chemiczny: zasadowe, obojętne i kwasowe. Wodorki zasadowe reagują z wodą tworząc zasadę (z reguły wodorki metali). Wyjątkiem jest amoniak. Wodorki kwasowe: należą do nich wodorki grupy 16 i 17. Rozpuszczone w wodzie są kwasami. Wodorki obojętne: nie reagują z wodą. Należą do nich wodorki niemetali grupy 14 i 15 poza wodorkiem amonu. Wodorki otrzymujemy poprzez syntezę.

WODOROTLENKI
Związki składające się z metalu i grupy OH-. Otrzymywanie wodorotlenków: 1. Metal (gr. 1,2 poza berylem) + woda = wodorotlenek + wodór 2. Tlenek metalu (gr. 1,2 poza berylem) + woda = wodorotlenek 3. Reakcja strącania osadu z soli z zasadą. Podział ze względu na charakter: zasadowe i amfoteryczne. Wodorotlenki zasadowe reagują z kwasami tworząc sól. Wodorotlenki amfoteryczne reagują zarówno z kwasami jak i zasadami.
KWASY

Związki składające się z wodoru i reszty kwasowej. Podział kwasów: Tlenowe i beztlenowe. Metody otrzymywania kwasów: 1. tlenek niemetalu + woda = kwas 2. sól tego kwasu + kwas mocny = sól mocnego kwasu + kwas słaby (moc kwasu rośnie w okresie a w grupie maleje !!! dla kwasów beztlenowych w grupie rośnie). Reagują np. z metalami, zasadami oraz z tlenkami metalu. Szereg aktywności metali: pierwiastki, które w szeregu aktywności stoją za wodorem nie mają zdolności wypierania go (wodoru) z kwasu, czyli reakcja z tymi pierwiastkami nie zachodzi. !!! wyjątek: stężony k.siarkowy 6 i k.azotowy 5.

SOLE
Związki składające się z metalu i reszty kwasowej. Podział soli: 1. Obojętne 2. Wodorosole 3. Hydroksosole 4. Uwodnione. Opis poszczególnych typów. Sól obojętna – zwykła sól. Wodorosól – wzór: metal + wodororeszta. Aby otrzymać z niej sól obojętną należy wodór zastąpić metalem. Wartościowość reszty zależy od ilości wodorów brakujących do pełnego kwasu. Po ilości wodorów dowiadujemy się jaki będzie przedrostek, np. di – 2.Hydroksosole – wzór: metal z resztą OH + reszta kwasowa. Aby uzyskać sól obojętną należy zastąpić grupy OH resztą kwasową (resztami). Wartościowość pierwiastka zmniejsza się o tyle ile jest grup OH. Przedrostek np. di-2 świadczy o ilości grup OH. 4. Uwodnione – podczas krystalizowania zatrzymują w swej sieci krystalicznej cząsteczki wody. Metody otrzymywania soli: 1. kwas + zasada = sól + woda 2. kwas + tlenek metalu = sól + woda 3. kwas + metal = sól + wodór 4. tlenek metalu (zasadowy) + tlenek niemetalu (bezwodnik kwasowy) = sól 5. zasada + tlenek niemetalu = sól + woda 6. metal + niemetal = sól 7. sól 1 + sól 2 = sól 3 + sól 4 8. sól 1 + zasada 1 = sól 2 + zasada 2 (wodorotlenek – nie rozpuszcza się ale zasada – rozpuszcza się) 9. sól słabego kwasu + kwas mocniejszy = sól mocnego kwasu + kwas słaby 10. sól kwasu beztlenowego + mocny kwas tlenowy = sól kwasu tlenowego + kwas beztlenowy.