1)oblicz nie wiadoma liczbę
a)a+5=-7 , a=-7 -5, a =
b-6=-8..............
d-(-9)=-8...............
b)x *(-1)=-8..............
7*(-8)=5................
2)rozwiąż równanie.
a)-3.07x+2,132=4,281
sprawdzenie:
..............................................
................................................
................................................
..............................................
............................................
...........................................
...........................................
b)6.42x-1,304=-8.366
sprawdzenie:
.................................
..............................
............................
.........................
...................
...............


2

Odpowiedzi

2010-01-19T17:28:12+01:00
1.a)
a)a+5=-7
a=-7 -5,
a =-13
b-6=-8
b=-8+6
b=-2
d-(-9)=-8
d+9=-8
d=-8-9
d=-17


b)x *(-1)=-8
-x = -8 / (-1)
X=8

7*(-8)=5 - TU NIE MA NIEWIADOMEJ..

2.

-3.07x+2,132=4,281
-3.07X =4,281-2,132
-3.07X= 2,149 /(-3.07)
X= - 0,7
SPRAWDZENIE:
-3.07 * -0,7 + 2,132 = 4,281
2149+1,132 =4,281
4,281=4,281


6.42x-1,304=-8.366
6,42X=-8,366+1,304
6,42X= -7,062 / 6,42
X= -1,1

SPRAWDZENIE
6,42 * (-1,1) -1,304 = -8,366
-7,062-1,304 = 8,366
-8,366 = - 8,366
2010-01-19T17:28:56+01:00
1) a)
a+5=-7
a=-7-5
a=-12

b-6=-8
b=-8+6
b=-2

d-(-9)=-8
d+9=-8
d=-8-9
d=-17

b)
-1x=-8
x=-8:(-1)
x=8

w kolejnym przykładzie nie ma niewiadomej, albo zapomniałaś napisać

2)
-3,07x+2,132=4,281
-3,07x=4,281-2,132
-3,07x= 2,149
x=2,149:(-3,07)
x=-0,7

sprawdzenie
-3,07*(-0,7)+2,132=2,149+2,132=4,281
L=P

6,42x-1,304=-8.366
6,42x=-8,366+1,304
6,42x=-7,062
x=-7,062: 6,42
x= -1,1

sprawdzenie
6,42*(-1,1)-1,304=(-7,062)-1,304= -8,366
L=P