Odpowiedzi

2010-01-19T17:32:27+01:00
Masa Mg(OH)2= 24u+2*16u+2*1u=24u+32u+2u=58u

58u - 100%
24u - x
x=100%*24u/58u
x=41,38% magnezu

58u - 100%
32u - x

x=100%*32u/58u
x=55,17% tlenu

58 - 100%
2u - x

x= 2u * 100%/58u
x= 3,45% wodoru


Zad.2
dane:
V w- objętość wody=150cm3= 150g
m s masa substancji = 50g

szukane
mr- masa roztworu=?
C%- stężenie procentowe =?


mr= 150g+50g=200g

C%= ms* 100%/mr

C%=50g*100%/200g
C%= 25%
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:15:30+01:00
1.Oblicz skład procentowy i stosunek masowy pierwiastków wodorotlenku magnezu.

M Mg(OH)₂= 24+ 2(16+1) = 58 g/mol

Mg:
58g - 100%
24g - x

x= 2400/58
x=41,4%

O₂:
58g - 100%
32g - x

x=3200/58
x=55,2%

H₂:
58g - 100%
2g - x

x=200/58
x=3,4%

Stosunek masowy:

Mg:O₂:H₂
24:32:2
12:16:1

2.Oblicz stężenie procentowe w wodorotlenku sodu, jeżeli w 150cm³ wody jest rozpuszczone 50g tego wodorotlenku

Cp= ms/mr *100%

ms=50g
150cm³=0,15 dm³ = 0,15l = 0,15kg = 150g

mr=50g+150g= 200g

Cp = 50/200 *100%
Cp= 25%
4 4 4