Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • kh24
  • Rozwiązujący
2010-01-20T17:16:23+01:00
Town Roswell in New Mexico is famous with reason of catastrophe of UFO to which came there in 1947 year allegedly. It lives two teenagers also there: Liz Parker and Max Evans which approach to me accidentally, when Max saves Liz life.

Max, his Isabel's sister and the best friend, they conceal before world Michael unimaginable secret. They after catastrophe of space ship spended in his interior in something in kind of incubative capsules from which went out as men and they lead life of teenagers' present. With all strengths and they try to keep in secret this with every ways both before adoptive parents, as and before sheriff Valenti which wants for every price discoveries relating from before half-century catastrophe truth.

A tu po polsku:

Miasteczko Roswell w Nowym Meksyku jest sławne z powodu katastrofy UFO, do której rzekomo doszło tam w 1947 roku. Również tam mieszka dwoje nastolatków: Liz Parker i Max Evans, którzy przypadkowo zbliżają się do siebie, kiedy Max ratuje Liz życie.

Max, jego siostra Isabel i najlepszy przyjaciel, Michael ukrywają przed światem niewyobrażalną tajemnicę. Po katastrofie statku kosmicznego przebywali w jego wnętrzu w czymś w rodzaju kapsuł inkubacyjnych, z których wyszli jako ludzie i wiodą życie współczesnych nastolatków. Ze wszystkich sił i wszelkimi sposobami starają się zachować to w tajemnicy zarówno przed przybranymi rodzicami, jak i przed szeryfem Valenti, który za wszelką cenę chce odkryć prawdę dotyczącą katastrofy sprzed półwiecza.