1. uczeń odwazył na 4 wagach labolatoryjnych po 2 g
A: wodorotlenek sodu
B: siarki
C: stęzonego kwasu siarkowego(VI)
D: tlenek miedzi(II)
naczynia z substancjami pozostawił otwarte na zrównoważonych wagach do następnego dnia. Które szalki odchyliły sie i dlaczego?

2. Do 200g wody dodano 50g 10% roztworu kwasu siarkowego(VI).Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:51:01+01:00
Witaj

1. A. odchylenie n/s higroskopijności / pochłaniania H2O / oraz reakcji z
CO2 2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O przyrost masy
B. odchylenie n/s utleniania siarki s + O2 = SO2 ^I ubytek masy
C. odchylenie n/s higroskopijności kwasu przyrost masy
D. brak zmiany,bo warstewka CuO stabilna chem. i ochronna

2. nowe stężenie c'=(całk.masa subst.rozp.x100%)/całk.masa roztw.
c'=(50gx0,1)x100%/(200g+50g)=2%

ale można też tak, że dodatek 200g H2O do 50g roztw.powoduje 5krotne [250:50=5] rozcieńczenie czyli 5krotne zmniejszenie stężenia z 10% do 2%
Pozdrawiam czarnadziura