Początek układu wspólrzędnych jest środkiem okręgu, który przechodzi przez punkt A=(-6,-2). Okrąg o środku w punkcie S=(-2,0) przechodzi przez punkt B=(-3,-5).
a)Oblicz, jakie długości mają promienie tych okręgów.
b)Jakie jest wzajemne położenie tych okręgów?
Na zaraz!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:25:42+01:00
A)
S₁=(0;0)
A=(-6,-2)
IS₁AI=√[(0-(-6))²+(0-(-2))²]=√(6²+2²)=√(36+4)=√40=√4*10=2√10
R₁=2√10≈6,32
S=(-2,0)
B=(-3,-5)
ISBI=√[(-3-(-2))²+(-5-0)²]=√[(-1)²+(-5)²]=√[1+25]=√26
r₂=√26≈5,09

b) Okręgi przcinają się w dwóch punktach
IS₁SI=2
R₁-r₂=1,23 <2