Przedstaw obyczaje "odchodzącego świata" ukazanego w epopei. [Pan Tadeusz]
1) staropolska gościnność
-
-
-
2) formy wypoczynku
-
-
-
3) stroje szlacheckie
-
-
-
4) zajęcia gospodarskie
-
-
-
5) celebrowanie posiłków
-
-
-

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie zadania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:30:52+01:00
1. Porządek usadzenia gości za stołem oraz kolejność podawania potraw.
2. Czarna polewka jako symboliczna odmowa ręki panny
3. Polonez, obraz uczty staropolskiej, porządek poloneza, prawidłowa kolejność i dobór par.
4. Grzybobranie i Polowanie
5. Staropolskie powitania Sędziego z bratankiem
6. Nadawanie imion przydomków
7. Staropolski zwyczaj zajazdów, rozwiązywanie sporów sąsiedzkich
8. Tradycyjny strój ( Sędzia, Hrabia, Telimena, Zosia ) staropolski i szlachecki.
7 2 7