Odpowiedzi

2010-01-19T17:34:35+01:00
Kalendarium

29 listopada 1830 - wybuch Powstania Listopadowego (Noc Listopadowa)
5 grudnia 1830 - powierzenie dyktatury generałowi Józefowi Chłopickiemu
18 grudnia 1830 - ogłoszenie powstania narodowego przez sejm
25 stycznia 1831 - detronizacja cara Mikołaja I jako króla polskiego
29 stycznia 1831 - powołanie Rządu Narodowego
5 lutego 1831 - wkroczenie armii rosyjskiej na ziemie Królestwa Polskiego
14 lutego 1831 - potyczka pod Stoczkiem wygrana przez Polaków
25 lutego 1831 - nierozstrzygnięta bitwa pod Grochowem
31 marca 1831 - zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Dębem Wielkim
10 kwietnia 1831 - porażka sił rosyjskich pod Iganiami
27 kwietnia 1831 - przekroczenie granicy austriackiej i złożenie broni przez żołnierzy korpusu polskiego na Ukrainie
26 maja 1831 - druzgocąca klęska wojsk powstańczych pod Ostrołęką
13 lipca 1831 - przekroczenie granicy pruskiej i poddanie się sił polskich na Litwie
15 sierpnia 1831 - manifestacja w Warszawie
17 sierpnia 1831 - powołanie na stanowisko dyktatora generała Jana Krukowieckiego
6 września 1831 - szturm wojsk rosyjskich na Warszawę
8 września 1831 - kapitulacja stolicy
5 października 1831 - opuszczenie ziem polskich przez większość sił powstańczych wraz z najwyższymi władzami
7 października 1831 - kapitulacja Modlina
21 października 1831 - kapitulacja Zamościa


mam nadzieję, że to o to chodzi... pozdro:)