Odpowiedzi

2011-09-16T12:21:48+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

ms=7g

mr=27g

Cp=ms*100%/mr

Cp = 25,9%

 

Z def. rozpuszczalności

7g subst. ----- 20g wody

xg subst. ----- 100g wody

x = 35g subst.

Rozpuszczalność wynosi 35g/100g H2O 

 

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność CO2 w wodzie maleje. 

36 4 36
2011-09-16T12:44:26+02:00

Dane:

ms (masa substancji) =7g

mw (masa wody) = 20g

mr (masa roztworu) = ms + mw= 7g + 20g = 27g

 

a)

Rozpuszczalność oznacza maksymalną masę substancji, którą możemy rozpuścić w 100g wody o określonej temperaturze.

skoro :

7g substancji-----rozpuszcza się w-----20g wody

to Xg substancji--rozpuści się w--------100g wody

 

X= 100g * 7g : 20g = 35g (rozpuszczalność substancji)

 

b) Obliczam stężenie procentowe (C%) roztworu :

 

C% =ms*100% : mr = 7g * 100% : 27g = 25,9%

 

 2) Wraz ze wzrostem temperatury rozpuszczalność dwutlenku węgla w wodzie maleje.

27 4 27