Odpowiedzi

2009-09-30T02:57:00+02:00
Jaka wypadkowa siła działa
w dół na aluminiowy przedmiot o masie 270 g zanurzony w nafcie?

m=270g=0,27 kg
d1=..... kg/m3 -ciężar właściwy aluminium
d2=.... kg/m3 -ciężar właściwy nafty
g=10 m/s2 przyśpieszenie ziemskie
V - objętość zanurzonego przedmiotu

siła wypadkowa = siła ciężkości - siła siła wyporu
F=m*g - d2*V
F=m*g - d2*m/d1
dalej podstaw... wynik w [N]
1 1 1