Odpowiedzi

2010-01-21T17:46:56+01:00
Jeden podróżnik szedł drogę 12km w czasie 2 godzin i 10 min.Drugi 18km w czasie 3 godzin i 35 min,który z nich szedł z większą prędkością.

przyjmujemy, że szedł ruchem jednostajnym... więc w jednakowych odstępach czasu szedł z tą samą stałą prędkością.

bierzemy ze wzoru:
v=s/t, gdzie:
v-prędkość
s-droga
t-czas

rozszerzamy km do metrów...:
1. 12 km=1200m.
2. 18 km=1800 m.

rozszerzamy, aby mieć do sekund:
1. 2h 10'= 130'= 7800''
2. 3h 35'= 215'= 12900''

obliczamy najpierw prędkość dla pierwszego:
v= s/t
v= 1200/7800 [m/s]
v= 0,15 m/s

obliczamy dla drugiego:
v=s/t
v= 1800/12900 [m/s]
v= 0,14 m/s

Odp: Ten pierwszy szedł z większą prędkością (wyniki są podane w przybliżeniach).