Odpowiedzi

2010-01-19T17:41:42+01:00
V = pole podstawy × wysokość

V = 200
Pp = ?
H = ?

Pp = 10 × 4 ÷ 2 = 20
20 × H = 200
H = 200 ÷ 20
H = 10
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T17:52:03+01:00
Objętość graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta
prostokątnego jest równa 200 . Oblicz wysokość graniastosłupa
, jeżeli prostopadłe krawędzie podstawy są równe 4 i 10

Objętość jest liczona zgodnie ze wzorem:
V=Pp*H
Jeżeli wyznaczymy z tego wzoru H, otrzymujemy:
H=V:Pp, gdzie Pp= a*b(znaczy przyprostokątne)*1/2
Podstawiamy do wzoru i otrzymujemy:
H=200:(4*10*1/2)=200:20=10[cm]
Odp.: Wysokość wynosi 10 cm.
2 4 2