Odpowiedzi

2010-01-19T17:45:19+01:00
Chyba chodzi o to, że teraz rodzi się więcej dzieci.
Starsze osoby umierają wcześniej, dlatego wykres przedstawia, że jest ich mniej.
Mężczyźni szybciej umierają.
;)
2010-01-19T18:11:19+01:00
1. Jak już wspomniane jest w zadaniu wykres przedstawia piramidę wieku ludności Polski w 2003 r. Nawiększą grupę stanowią osoby w wieku 15-19 i 20-24 lata, czyli osoby urodzone w latach 80 XIX wieku. Lata 80 dziewiętnastego wieku uważane są za lata tzw. wtórnego wyżu demograficznego - czyli w wiek rozrodczy weszło pokolenie tzw. powojennego wyżu demograficznego (czyli przypadającego na lata 50 XIX wieku). Powojenny wyż demograficzny zobrazowany jest również na owej piramidzie wieku i płci, ponieważ druga z najliczebniejszych grup wieku w roku 2003 jest grupa osób w przedziale wiekowym 45-54. Grupę te zasilaja rowniez osoby, ktore po wojnie powrocily do Polski z deportacji.
Grupa osób w wieku 30-39 to grupa pochodząca z niżu demograficznego przypadajacego na lata 70 XIX wieku, czyli gdy w wieku rozrodczym były osoby urodzone w czasie II Wojny Światowej.
Od początku lat 90 XIX zauważalny jest spadek wskaźników przyrostu naturalnego (na piramidzie to grupa osób w przedziale wiekowym 0-14). Spadek ten spowodowany jest mozna powiedziec, ze przez zmieniający się styl życia, który wymusza model mniej licznej i nie wielopokoleniowej rodziny, czasami wręcz bezdzietnej.

2. Struktura płci widoczna na piramidzie pokazuje, że kobiety mają przewagę liczebną nad mężczyznami w rocznikach starszych, czyli grupa 55 wzwyż. Dzieje się tak w większości społeczeństw, ponieważ kobiety generalnie żyją dłużej.
W Polsce dodatkowo dochodzi jeszcze efekt znacznych strat wojennych wśród mężczyzn i dotyczy to właśnie roczników starszych. Płeć męska przeważa za to w rocznikach młodszych, czyli od 0 do 49 roku zycia.

3. Struktura przedstawiona na piramidzie klasuje się dosyć korzystnie – więcej ludności w wieku produkcyjnym (m- 18-65 lat; k- 18-60 lat) utrzymuje ludność będącą w wieku nieprodukcyjnym (m- 65 lat wzwyż; k- 60 lat wzwyż). Jednakże niepokojący może być stały spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), w obliczu zbliżającego się wzrostu liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.