Odpowiedzi

2010-01-19T17:43:22+01:00
Ryba, pismo św, krzyż

Nowy testament- księga zawierająca opisy wydarzeń po narodzeniu Jezusa

313r Europa
luty - edykt tolerancyjny Konstantyna (tzw. mediolański) proklamujący powszechną wolność religijną
zwycięstwo Licyniusza nad Maximinusem.


392 religia starożytnego Rzymu od 392 r. chrześcijaństwo
5 4 5