Odpowiedzi

2009-04-06T17:58:33+02:00
Ciepło właściwe lodu = 2100 J / kg * K
Q = c m t
Q = 2100 * 0,025 * 5
Q = 262 J
Ciepło topnienia lodu = 333 000 J / kg
Q = 333000 * 0,025 = 8325 J
ciepło właściwe wody = 4200 J / kg * K
Q = 4200 * 0,025 * 100 = 10500 J
ciepło parowania wody = 2 257 000 J / kg
Q = 2 257 000 * 0,025 = 56425

Q łączne = 262 + 8325 + 10500 + 56425 = 75512 J
Należy dostarczyć 75512 J ciepła.