Ułóż dialog z koleżanka lub kolega wyjaśnij jej/jemu jak dojść od twojego domu do przystanku autobusowego.
(to nie ma być prawdziwie trzeba zmyślić,musi byc po angielsku i po polsku ok :):):** a i ma być ciekawe :PP )
PoMoCy :DD :** ! prosze zróbcie mi to ;> bo ja normalnie nie wiem jak to zrobic kapletnie :D :*

2

Odpowiedzi

2010-01-19T19:17:36+01:00
-How to get to the bus stop ?
-Cross King's Parade and go along Bene't Street and Wheeler Street. Now, turn right into Corn Axchange Street and then left into Green Street . Walk along to the end and turn left into Parker Street . Take the first right into Blue Street.Walk along of this street. Bus stop is at the end of this street.
- Oh, thank you.
-No problem


- Jak dojść do przystanku autobusowego ?
-Przejdź przez ulicę King's Parade i idź wzdłuż Bene't Street i Wheeler Street. Teraz skręć w prawo w (lub do albo na -jak Ci pasuje ) Corn Axchange Street , następnie skręć w lewo w (lub do albo na ) Green Street. Idź do końca i skręć w lewo w (lub -do albo -na ) Parker Street.Idź w pierwszą ulicę w prawo Blue Street. Idź wzdłuż tej ulicy. Przystanek Autobusowy znajduje się na końcu tej ulicy.
- Oh, dziękuję Ci .
- nie ma sprawy.

Nazwy ulic możesz inaczej zmienić na jakieś polskie ; D Jeżeli postanowisz zostawić takie to możesz zamiast np. Blue Street pisać Niebieska Ulica , czy coś, ale tak jak zostawisz jak Ci napisałam to nie będzie źle ; D
2010-01-19T19:50:45+01:00
-Hi Emma!
-Hi Laura, how to get to the bus stop from your home?
-It is very easy! Listen: ;-)
Go straight ahead and turn left at the corner. On your right you can see my school. Maybe there are my crazy friends. Oposite the school at Blue Tomatoes Street there is post office and you must turn right at the corner of this building which is yellow. Next you can see police station and a bus stop is between the police station and haidresser. This is a Funniest Animals Street.
-Oh thanks! Would you like to go with me?
-Yes, of course! Let's go!

-Cześć Emma!
-Cześć Laura, jak dostać się na przystanek autobusowy z twojego domu?
-To bardzo łatwe! Słuchaj:
Idź prosto i skręć w lewo na rogu. Po twojej prawej stronie zobaczysz szkołę. Zapewne będą tam moi zwariowani przyjaciele. Naprzeciwko szkoły na ulicy Niebieskich Pomidorów jest poczta i musisz skręcić w prawo na rogu budynku, który jest żółty. Następnie zobaczysz budynek policji, a przystanek jest między tym budynkiem a fryzjerem. Jest to ulica Najśmieszniejszych Zwierząt.
-Och dziękuję! Chcesz iść ze mną?
-Tak, oczywiście! Chodźmy!