Ułóż pytania z podanych wyrazów,a także podaj krótkie odpowiedzi twierdzące lub przeczące:
1.Anne's/ boyfriend/ with her/ yesterday?- odpowiedź twierdząca
2.Robert/ at school/ yesterday?- odpowiedź przecząca
3.John and Mary/ teachers/ in1996?-odpowiedź -odpowiedź przecząca
4. You/born/New Zealand?-odpowiedź przecząca
5.John Lennon/ from Liverpool?-odpowiedź twierdząca

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:51:30+01:00
1. Does Anne's boyfriend with her yesterday? Yes, he does
2. Does Robert at school yesterday? No, he doesn't
3. Did John and Mary are teachers in 1996? No, they didn't
4. Did you bord in New Zealand? No, I didn't
5. Does John Lennon from Liverpool? Yes, he did