2.Napisz wyrażenia:
a)suma kwadratu liczby a i liczby 3
b)suma kwadratu liczb a,b i c
c)kwadrat sumy liczb a i b
d)różnica liczby a i kwadratu liczby b
f)iloraz kwadratu liczby a przez liczbę o 3 mniejszą od kwadratu liczby b
h)suma odwrotności liczb a i b

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:57:12+01:00
2.
a) a²+3
b) a²+b²+c²
c) (a+b)²
d) a-b²
f) a²/b²-3
g) 1/a+1/b

/ oznacza kreskę ułamkową