Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:15:30+01:00
Dane: Szukane:
m2- 5kg m1=?
T1- 10 stopni
T2- 80 stopni
T3=20 stopni
m3- suma wód m3=m1+m2

Q-ciepło
Cw- ciepło właściwe wody
m- masa
T-temperatura
Q=m*Cw* T
Q1=m1*cw*T1
Q2=m2*cw*t2
Q1+Q2=Q3
na poczatku przed połączeniem substancji sumujemy ciepła
Q1+Q2=m1*cw*T1+m2*Cw*T2= Cw(m1*T1+m2*T2)
Q3= m3* Cw*T3
Q1+Q2=Q3
Cw(m1*T1+m2*T2)=m3* Cw*T3 /Cw
m1*T1+m2*T2=m3*T3
10 m1+ 400 = (m1+5) 20
10 m1=300/10
m1=30 kg
10 5 10