Zadanie: Komunikacja interpersonalna

1. Uzupełnij poniższe zdania. W miejsce kropek wpisz właściwie wybrane słowa spośród podanych poniżej.

Komunikacja interpersonalna dzieli się na: ..................................................................................... Komunikacja…………………..oznacza posługiwanie się słowem. Słowo może być ................... lub................................... Natomiast przekazywanie informacji za pomocą mimiki, gestów, ………………..to komunikacja…………………………..

Wyrazy do wyboru: niewerbalna, retoryka, wypowiadane, postawa, język, etyka, pisane, werbalna,

2. Pracodawca zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną potencjalnego pracownika. Po zajęciu wskazanego miejsca kandydat usłyszał pierwsze pytanie. Było ono w języku niemieckim. który kandydat opanował podczas nauki w liceum. W tym czasie na biurku rekrutującego zadzwonił telefon, miał on ostry sygnał. Kandydat próbował zebrać myśli, lecz za drzwiami toczyła się głośna dyskusja.
Zaznacz dwie występujące tu bariery komunikacji:
 nieznajomość języka niemieckiego
 nieznajomość realiów firmy
 hałas
 stres
3. Uzupełnij tabelkę o trzy przykładowe elementy „mowy ciała” świadczące o danym nastawieniu:

Nastawienie do rozmówcy Charakterystyczne zachowania
Wrogie uśmiech pełen politowania,
Bojaźliwe skulona postawa ciała,
Przyjazne życzliwy uśmiech,

1

Odpowiedzi

2010-01-19T18:57:15+01:00
1.
werbalna i niewerbalną
werbalna
pisane lub mówione
kontaktu wzrokowego
niewerbalna

2.
hałas i stres

3.
Nastawienie do rozmówcy Charakterystyczne zachowania:
kontakt wzrokowy, spojrzenie, mimika twarzy

Wrogi uśmiech pełen politowania:
gestykulacja , mimika twarzy, mimika ciała

Bojaźliwe skulona postawa ciała:
gestykulacja, przyjmowanie pozy, ruchy ciała,

Przyjazne życzliwy uśmiech:
mimika twarzy, kontakt wzrokowy, gestykulacja

2 5 2