Pomóżcie chociaż w 2:)
1. W trójkącie ABC mamy dane BC=a AC=b.Wyznacz długość boku AB wiedząc że środkowe poprowadzone do boków BC i AC są do siebie prostopadłe.

2.Okrąg podzielono na trzy częsci w stosunku 5:6:7 i przez punkty podziału poprowadzono styczne.Wyznacz miary kątów otrzymanego trójkąta.

3.W prostokącie ABCD poprowadzono odcinek AE prostopadły do przekątnej DB punkt E należy do boku DC prostokąta.Przekątna DB przecina się z odcinkiem AE w punkcie P.Wiedząc że AP=8 PE=2 Oblicz:
a)długość przekątnej prostokąta
b)długość boku prostokąta

1

Odpowiedzi

2010-01-19T18:01:27+01:00
Zad.2
Suma tych kątów równa się 360 stopni
5x+6x+7X=360
18x=360
x=20
100 stopni, 120 stopni, 140 stopni.
W załączniku do zadania 1
1 5 1