Zad.7 str.29 New Adventures klasa I gim - błagam proszę o pomoc.... !

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki .

"ago,works,born,worked,were,grew,weren't,was,did,grow"

Naomi Campbell is a famous supermodel. She was the first black model on the front of Vogue.In the 1990s,Naomi .
1.________________ with fashion designers like Versace and Dolce & Gabbana .
Now,she also 2._______________ for charity. A few year 3.__________________ she met Nelson Mandela in South Africa,and she started helping children in Africa,Cuba and Jamaica .

When was Naomi 4.__________________ ?
On 22 May 1970.
Where did she 5. _______________________ up ?
Her parents weren't from England . Her mother6.______________born in Jamaica but Naomi 7._________ up in London.
When .8.________________she become a model ?
She became a model when she 9.__________________ fifteen years old.
Someone from a model agency saw Naomi when she and her friends 10._______________ in Covent Garden in London .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:14:19+01:00

Naomi Campbell is a famous supermodel. She was the first black model on the front of Vogue.In the 1990s,Naomi .
worked with fashion designers like Versace and Dolce & Gabbana .
Now,she also works for charity. A few year ago she met Nelson Mandela in South Africa,and she started helping children in Africa,Cuba and Jamaica .

When was Naomi born?
On 22 May 1970.
Where did she grow up ?
Her parents weren't from England . Her mother was born in Jamaica but Naomi grew up in London.
When did she become a model ?
She became a model when she was fifteen years old.
Someone from a model agency saw Naomi when she and her friends were in Covent Garden in London.

W 9 chyba powinno być was a nie were ponieważ jest she a przy she, he , it jest zawsze was a nie were :) Chyba pomyliłaś się w zapisie. :) Takto reszta jest dobrze :)
Pozdrawiam :)
3 5 3