Ćwiczenia Puls Życia 3 (podaję również treść dla tych, którzy nie mają ćwiczeń).

6/6 Podaj po jednym gatunku zwierząt żyjących w polskich lasach :
ssaki -
ptaki -
gady -
płazy -
bezkręgowce -

2/7 Wyjaśnij czym zajmuje się genetyka.

3/7 Uzupełnij schemat

cechy dziedziczne, materiał genetyczny, cechy gatunkowe, cechy niedziedziczne, wpływ środowiska

oto schemat

cechy indywidualne = ________________ + _________________

5/31 Napisz, jaki czynnik środowiska spowodował wystąpienie trzech typów liści u jednego osobnika strzałki wodnej.

6/31 Dopasuj do grup :

grupy to : (1) OCHRONA ŚRODOWISKA, (2) OCHRONA PRZYRODY

a to trzeba przyporządkować :

zachowanie równowagi biologicznej
wprowadzenie zakazu polowania na zwierzęta
właściwe wykorzystanie zasobów przyrody
usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka
odnawianie zasobów przyrody
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
utrzymywanie różnorodności biologicznej

1/34
Populacja to :
a) grupa organizmów tego samego gatunku, żyjąca na określonym obszarze i w tym samym czasie
b) organizmy różnych gatunków wpływające na inne organizmy
c) różnogatunkowa grupa organizmów żyjących w jednym środowisku
d) grupa organizmów tego samego gatunku, żyjąca na różnych obszarach

2/34

Podkreśl grupę organizmów, które możesz nazwać populacją

a) Wszystkie lisy występujące na kuli ziemskiej
b) Mikołajki nadmorskie rosnące na plaży
c) Słonie afrykańskie żyjące w Parku Narodowym Serengeti.
d) Chabry bławatki

Schemat 3/34 jak ktoś ma to poproszę

4/34

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Zagęszczenie populacji wyznacza liczba osobników :

a) młodocianych w populacji ustabilizowanej
b) przypadających na określoną jednostką powierzchni lub objętości
c) emigrujących z danego obszaru
d) wydanych na świat w określonym czasie

2

Odpowiedzi

2010-01-19T18:15:59+01:00
/6 Podaj po jednym gatunku zwierząt żyjących w polskich lasach :
ssaki - lis
ptaki - sowa
gady - zwinka
płazy - ropucha
bezkręgowce - ślimak

2/7 Wyjaśnij czym zajmuje się genetyka.
nauka o dziedziczności i zmienności organizmów

3/7 Uzupełnij schemat

cechy indywidualne = _____materiał genetyczny___________ + _________________cechy niedziedziczne

5/31 Napisz, jaki czynnik środowiska spowodował wystąpienie trzech typów liści u jednego osobnika strzałki wodnej.
liście służą do oddychania, fotosyntezy, unoszenia się na wodzie

6/31 Dopasuj do grup :

grupy to : (1) OCHRONA ŚRODOWISKA

wprowadzenie zakazu polowania na zwierzęta
usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska

2) OCHRONA PRZYRODY
zachowanie równowagi biologicznej
utrzymywanie różnorodności biologicznej
właściwe wykorzystanie zasobów przyrody
odnawianie zasobów przyrody

1/34
Populacja to :
a) grupa organizmów tego samego gatunku, żyjąca na określonym obszarze i w tym samym czasie
2/34

Podkreśl grupę organizmów, które możesz nazwać populacją
b) Mikołajki nadmorskie rosnące na plaży

Schemat 3/34 jak ktoś ma to poproszę

4/34

Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.

Zagęszczenie populacji wyznacza liczba osobników :

b) przypadających na określoną jednostką powierzchni lub objętości
9 4 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:46:37+01:00
6/6
ssaki-ryś
ptaki-sowa puchacz
gady-zaskroniec
płazy-salamandra plamista
bezkręgowce- ćmy

2/7
Genetyka-jest to nauka, która zajmuje się dziedzicznością i zmiennością organizmów

3/7 Cechy indywidualne=materiał genetyczny+ cechy niedziedziczne
5/31
Czynnik środowiska: Fale wodne

6/31
Ochrona środowiska (1):
-zachowanie równowagi biologicznej
-usuwanie skutków szkodliwej działalności człowieka
-zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska

Ochrona przyrody (2):
-wprowadzanie zakazu polowania na zwierzęta
-właściwe wykorzystywanie zasobów przyrody
-odnawianie zasobów przyrody
-utrzymanie różnorodności biologicznej

1/34
Populacja to: grupa organizmów tego samego gatunku, żyjąca na określonym obszarze i w tym samym czasie.

2/34
odpowiedz c)

3/34
Schemat ;)
Cechy populacji dzielimy na:
-liczbę osobników danej populacji (liczebność)
-zagęszczenie (liczba osobników na jednostkę powierzchni)
-struktura przestrzenna
-struktura wiekowa
-struktura płciowa

Strukturę przestrzenną dzielimy na:
-skupiskowa
-równomierna
-losowa

4/34

Zagęszczenie populacji wyznacza liczba osobników
Odpowiedz b) przypadających na określoną jednostkę powierzchni lub objętości

19 4 19