Kwiatki świętego Franciszka (fragment) Rozdział 21
Polecenie 1.Opisz życie mieszkańców Gubbio nękanych przez wilka 2 Opisz w jaki sposób Franciszek zwraca się do wilka . O czym świadczy taki sposób przemawiania do dzikiego zwierzęcia 4 Wyjaśnij na czym polega fanatyka tej opowieści 5 Wyjaśnij jaki wpływ miał św.Franciszek na słuchających go ludzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:19:05+01:00
1)Mieszkańcy Gubbio żyli w ciągłym strachu przed wilkiem,gdyż pożerał on nie tylko zwierzęta,ale także i ludzi.Nosili ze sobą broń,tak jakby szli do bitwy.
2)Święty Franciszekgdy spotkał wilka najpierw uczynił znak krzyża,i nakazał mu jako bratu podejśc do niego,mówiąc łagodnym głosem,zapewniając go,że go nie skrzywdzi.Wilk zamknął swoją paszczę i ułożył się u stóp Franciszka.
3)Sposób w jaki Franciszek przemawiał do wilka świadczy o jego wielkiej miłości do zwierząt,i wszystkich stworzeń.
4)Opowieśc ta jest obrazem,który ukazuje nam,jak należy kochac i dawac swą miłośc innym.
5)Ludzie którzy słuchali Świętego Franciszka,często pragnąc szcześcia i miłości Boga,oddawali wszystko co mieli,i razem z nim wędrowali po świecie wychwalając i wielbiąc Boga.
30 4 30