Proszę zróbcie mi ci dla których te zadanie są prościzna.
chodzi mi o to żeby były dobrze zrobione.
zad.1 Dane są trzy liczby o których wiadomo,że pierwsza stanowi ⅔ drugiej,a trzecia to 50% sumy pierwszej i drugiej liczby.Jakie to liczby,jeżeli ich suma wynosi 150?
zad 2.Suma dwóch liczb jest równa 35.Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy o 20%,a drugą zmniejszymy o 20%,to suma zwiększy sie o 3.Jakie to liczby?
zad 3.W prostokącie długość jednego z boków jest równa 75% długości drugiego.Oblicz pole tego prostokąta,jeżeli jego obwód wynosi 70 cm.
to jest z tematu:zastosowanie równań do rozwiązywania zadan tekstowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T18:30:57+01:00
1
x- druga liczba
⅔x +x + 0,5*(x+⅔x) = 150
1 ⅔x+ ½ * 1⅔x = 150
1 ⅔x + ½* 5/3x= 150
1 ⅔x + 5/6x= 150
5/3x + 5/6x=150
10/6 x+5/6 x=150
15/6 x = 150
x= 150* 6/15
x=60 - druga liczba

pierwsza liczba- ⅔x=⅔ * 60= 40
trzecia liczba- 0.5(40+60)= 0.5 * 100= 50
sprawdzenie- 60+40+50=150

3. 2* 0.75x+ 2* x= 70
1,5x+ 2x= 70
3,5x=70
x=20
drugi bok 0,75*20=15
P=15*20=300