Odpowiedzi

2010-01-19T18:54:28+01:00
Powstają tam 2 stożki. A więc:
Obliczamy pole trójkąta:
1/2 * 15 * 20 = 150
teraz obliczamy wysokość trójkąta znajdująca się wewnątrz, która bedzie również r stożka
150 = 1/2 a*h
150 = 1/2* 25h
h = 12
Obliczamy przeciwprostokątną trójkąta i zarazem będąca sumą wysokości obu stożków
15² + 20² = a²
a = 25
Obliczamy wysokość mniejszego stożka
12² + x² = 225
x = 9
Pole mniejszego stożka
P = πr² + πrl
P = 144π + 180π
P = 324π
Objętość mniejszego stożka
V = 1/3 πr² * H
V = 1/3 π 144 * 9
V = 432π
Wysokość większego stożka 25 - 9 = 16
Pole większego stożka
P = 144π + 12 * 20
P = 384π
Objętość większego stożka
V = 1/3 144π * 16 = 768π
Pole całkowite figury to
324π + 384π = 708π cm²
Objętość całkowita:
432π + 768π = 1200π cm³
Chyba się nigdzie nie pomyliłem:]
8 4 8