Oblicz:
a) trzy czwarte razy dwie dziewiąte
b) jedna całość i trzy ósme razy dwie całe cztery piąte
c) trzy całe i jedna piąta razy dwie całe i jedna druga
d) pięć szóstych dzielone na dziesięć osiemnastych
e) dwie całe i dwie piąte dzielone na jedną całość i cztery szóste

3

Odpowiedzi

2010-01-19T18:17:33+01:00
A) 3/4 * 2/9 = 12/36 = 1/3
b) 1³/₈ * 2⁴/₅ = 11/8 * 14/5 = 154/40 = 3,85
c) 3¹/₅ * 2½ = 16/5 * 5/2 = 80/10 = 8
d) 5/6 : 10/18 = 5/6 * 18/10 = 90/60 = 1,5
e) 2⅖ : 1⁴/₆ = 12/5 : 10/6 = 12/5 * 6/10 = 72/50 = 1,44
2010-01-19T18:21:16+01:00
A) 3/4 *2/9=6/36=1/6
b) 1 3/8 * 2 4/5 = 11/8 * 14/5 = 154/40 = 3 34/40 = 3 i 17/30
c)3 i 1/5 * 2 i 1/2 = 16/5 * 5/2 = 8/1 = 8
d)5/6 podzielić 10/18 = 5/6 podzielić 5/9 = 5/6 * 9/5 = 3/2 = 1 i 1/2
e)2 i 2/5 podzielić 1 i 2/3 = 12/5 * 3/5 = 36/25 = 1 i 6/25
2010-01-19T18:23:07+01:00
A) 3/4 * 2/9 = 27/36 * 8/36 = 54/324 = 1/6
b) 1 3/8 * 2 4/5 = 55/40 * 112/40 =770/200 = 3 170/200 = 3 17/20
c) 3 1/5 * 2 1/2 = 32/10 * 25/10 = 8
d) 5/6 : 10 /18 = 1 1/2
e) 2 2/5 : 1 4/6 = 1 11/25