1. Pewien profesor Uniwersytetu Jagiellonskiego zapytany o swoj wiek, odpowiedział:

Siedem lat temu moja uczelnia byla ode mnie 7 razy starsza. Siedzemdziesiat lat temu byla ode mnie starsza siedemdziesiat razy.
W ktorym roku ów profesor wypowiedzial te slowa?? Ile mial wtedy lat.?

Uwaga: Uniwersytet Jagiellonski zostal zalozony w 1364 roku..

2. Suma p% liczby 6 i r% liczby 8 wynosi 5. Suma r% liczby 6 i liczby o p% wiekszej od 8 wynosi 12,8. Oblicz p i r


Prosze o przynajmniej jedno zadanie

1

Odpowiedzi

2010-01-19T19:06:18+01:00
Zad 1
x - wiek profesora
y - wiek uniwersytetu

7(x-7) = y - 7
{
70(x-70) = y - 70

7x - 49 + 7 = y
{
70x - 4900 + 70 = y

7x - 42 = y
{
70x - 4830 = y

70x - 4830 = 7x - 42
70x- 7x = - 42 + 4830
63x = 4788 / : 63
x = 76

7*76 - 42 = y
y = 490

1364+490=1854

ODP: Powiedział to w 1854 roku mając 76 lat. Pozdro :)

6p/100 + 8r/100 = 5 / * 100
{
6r/100 + 8p/100 + 8 = 12.8 / * 100

6p + 8 r = 500
{
6r+ 8p + 800 = 1280

6p + 8r = 500 / * 4/3
{
6r + 8p = 480

8p + 32/3r = 2000/3 }Odejmuje stronami :D
8p + 6r = 480 }

32/3r - 6r = 2000/3 - 480 / * 3
32r - 18 r = 2000 - 1440

14r = 560
r = 40

6r + 8p = 480
240 + 8p = 480
8p = 240 / : 8
p = 30

ODP: p to 30, r to 40