1. Wskaż różnice między różnymi środowiskami wodnymi.
2. Wymień przystosowania skorupiaka do poruszania się w wodzie.
----------------------------------------------------
Zad.dodatkowe (NIEOBOWIĄZKOWE, LECZ UWAGA JEŻELI WYKONASZ, WIĘKSZE SZANSE NA NAJ)

Wymień organizmy, (konsumentów), które pełnią w zbiorniku wodnym.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:28:44+01:00
Środowisko wodne dzielimy na dwie grupy:
I. wody stojące, tj. lenityczne, do których zaliczamy drobne zbiorniki, bagna, stawy i jeziora
II. cieki czyli wody płynące, tj. lotyczne, do których należą źródła, potoki i rzeki oraz strumienie, kanały, rowy.


Ciało skorupiaków jest podzielone na: głowę tułów i odwłok. U wielu segmenty głowowe zrastają się z tułowiowymi, tworząc głowotułów okryty jednolitym pancerzem. Jest to widoczne przystosowanie do środowiska wodnego. Obły kształt umożliwia mu szybkie poruszanie się, gdyż działa tu mały opór wody.


Dodatkowe:
ślimak, ryba, larwa ważki,
1 5 1