Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:12:18+01:00
Przykłady reakcji endotermicznych:

NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O

2HgO → 2Hg + O2

N2 + O2→ 2NO

CaCO3 → CaO + CO2

Cu(OH)2 → CuO + H2O

H2 + J2 → 2HJ

Przykłady reakcji egzotermicznych:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

2Mg + O2 → 2MgO

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2


CHYBA SIE POMYLIŁAM ...TU POWYŻEJ !!!!
NA DOLE MASZ DOBRE ODPOWIEDZI :

3. Przykłady reakcji endoenergetycznych

A) Reakcja elektrolizy chlorku miedzi II (CuCl2):

CuCl2 → Cu2+ + 2Cl-

Reakcja zachodząca na katodzie: Cu2+ + 2e →Cu

Reakcja zachodząca na anodzie: 2Cl- - 2e →Cl2

B) Reakcja fotolizy światła

AgNO3 + HCl →AgCl + HNO3

W wyniku tych reakcji ciepło jest pobierane.

4. Przykłady reakcji egzoenergetycznych

A) Chemiluminescencja:

P4 + 5O2 →2P2O5 + energia świetlna

B) Ogniwo Volty:

Zn + 2H+ →Zn2+ +H2 + energia elektryczna

W wyniku tych reakcji ciepło jest wydzielane.