1) Uzupełnij zdania dotyczące przyczyn organizowania krucjat.
Europejczycy organizowali wyprawy krzyżowe, ponieważ:
........................ zajęli Palestynę i prześladowali chrześcijan.
uczestnicy krucjat otrzymywali od .......... odpuszczenie grzechów
chcieli zdobyć rycerską ...............
pragnęli posiąść legendarne............. Ziemi Świętej

1

Odpowiedzi

2010-01-20T14:25:50+01:00
Uzupełnij zdania dotyczące przyczyn organizowania krucjat.
Europejczycy organizowali wyprawy krzyżowe, ponieważ:
Arabowie/muzułmanie zajęli Palestynę i prześladowali chrześcijan.
uczestnicy krucjat otrzymywali od Papieża odpuszczenie grzechów
chcieli zdobyć rycerską sławę
pragnęli posiąść legendarne tereny Ziemi Świętej
34 4 34