1. uzupelnij tabele dotyczaca glonow w przyrdzie


pozytywne znaczenie negatywne znaczenie

........................ .....................
........................ .....................
........................ .....................

2 a) w podanych zdaniach skresl bledne informacje
symbioza grzybow z korzeniami roslin to mikrozryza/pasyzotnictwo
b) Oplatając korzenie drzew ,grzyby ulatwiaja /utrudniaja im pobieranie wody w i skladnikow mineralnych.
c)w zamian otrzymuja wytworzony przez rosliny tlen /pokarm

d) zaleznosc ta sprawia ,ze rosliny sa lepiej/gorzej odzywiane

zad 5 |
uzupelnij tabele,wpisujac po trzy przyklady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybow w zyciu czlowieka

pozytywne znaczenie negatywne znaczenie
....................... .......................
....................... .......................
....................... .......................


z góry dziękuje

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:33:23+01:00
1.pozytywne:
produkują materie organiczną
pokarm dla drobnych roślinożernych zwierząt
wzbogacają zbiorniki wodne w tlen
negatywne:
substancje toksyczne
powodują korozje na statkach
niektóre powodują poważne choroby
2.a)symbioza grzybów z korzeniami roślin to mikrozryza
b)Oplatając korzenie drzew ,grzyby ulatwiają im pobieranie wody w i składników mineralnych.
c)w zamian otrzymują wytworzony przez rosliny pokarm
d) zależność ta sprawia ,ze rośliny są lepiej odżywiane
5.Pozytywne:
- Grzyby wykorzystuje się do produkcji antybiotyków, np. penicyliny, a także witamin,
- Służą też do otrzymywania kwasu szczawiowego i cytrynowego (kropidlak),
- Są wykorzystywane do walki biologicznej ze szkodnikami.
Negatywne:
- Wywołują choroby ludzi i zwierząt (grzybicę, zatrucia) oraz choroby roślin (zgnilizna bulw ziemniaczanych, zaraza ziemniaczana),
- Powodują psucie się produktów spożywczych,
- Jako pasożyty roślin uprawnych znacznie obniżają plony
5 4 5
2010-01-19T18:40:36+01:00
1.Pozytywne:
- glony są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej;
- biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód;
- dostarczają tlen w środowisku;
- jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę;
- wykorzystywane jako pasza dla zwierząt;
- stanowią białkowy pokarm dla człowieka;
- są źródłem witamin: jodu, boru, soli potasowej i solowej;
- są stosowane w produkcji medycynie do produkcji:
* waty alginowej
* ziół zawierających jód
* antybiotyki (chlorella)
* witaminy grypy B
Negatywne:
nadmienny i nieporządny rozwój glonów powoduje:
- zakwity wody i przytuch;
- z masowym ginięciem fauny wód;
- zapychanie filtrów utrudniające przepływ wody;
- obrastywanie i obniżanie statków;
- obniżanie wodorów smakowo-zapachowych ryb.
2.a) mikrozyzra
b) ułatwiają
c) pokarm
d) lepiej
5. Pozytywne:
- są wykorzystywane do walki biologicznej z szkodnikami;
- służą do otrzymywania kwasu szczawiowego i cytrynowego ( kropidlak);
- wykorzystuje się je do produkcji antybiotyków, np. penicyliny, a także witamin.
Negatywne:
- jako pasożyty roślin uprawnych znaczenie obniżają plony;
- powodują psucie się produktów spożywczych:
- wywołują choroby u ludzi i zwierząt ( grzybicę, zatrucia) oraz choroby roślin (zaraza ziemniaczana).
7 4 7