Żarówkę o mocy 100W włączono do sieci pod napięciem 230V. Oblicz:
a) natężenie prądu płynącego przez żarówkę
b)opór tej żarówki
c)jak zmieni się moc wydzielana na tej żarówce, gdybyśmy ją podłączyli do napięcia 110V?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T19:00:04+01:00
Dane:
P = 100W
U = 230V
a) P = U*I
I = P/U = 100W:230V = ¹⁰/₂₃ A ≈ 0, 43 A
Odp. Natężenie prądu płynącego przez żarówkę ¹⁰/₂₃ A,
tj. ok. 0,43 A.
b) R = U/I
R = U/I = 230V : (¹⁰/₂₃ A) = 230V * (²³/₁₀ A) = 529Ω
Odp. Opór żarówki 100Ω.
c) P = ?
U = 110V
R = 529Ω
I = U/R = 110V : 529Ω = ¹¹⁰/₅₂₉A ≈ 0,21A
P = U*I = 110V * ¹¹⁰/₅₂₉A ≈ 23W
Moc wydzielana na tej żarówce, gdybyśmy ją podłączyli do napięcia 110V zmaleje i będzie równa około 23W.