Odpowiedzi

2010-01-19T18:33:24+01:00
- W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy umowne świadczenie, które będzie wykonane przez podmiot zagraniczny, mieści się w katalogu usług, które co do zasady podlegają opodatkowaniu u źródła, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 21 ust. 1 ustawy o CIT) lub ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 29 ust. 1 ustawy o PIT). Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, pozostaje ustalenie, czy podatek należy pobrać i jeżeli tak, to w jakiej wysokości.1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

* VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale


Może być ?? :) prosze o najlepszą ok?
1 5 1