Pomocy!! mam 3 zadania pomóżcie

W ostrosłupie prawidłowym pięciokątnym krawędź podstawy ma 2 dm a krawędź boczna ma 10 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej.

Pole powierzchni bocznej ostroslupa prawidlowego dziesieciokatnego wynosi 40√3 cm². Krawedz podstawy ma dlugosc 2 cm. Oblicz dlugosc krawedzi bocznej tego ostroslupa.

Pole powierzchni calkowitej ostrosłupa prawidlowego osmikatnego wynosi 56√2 cm². Pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy. Oblicz pole ściany bocznej tego ostroslupa>

1

Odpowiedzi

2010-01-19T18:36:04+01:00
Pb= 5 × 1/2 × a × h

h² + 1² = 10²
h² = 100 - 1
h = √99 = 3√11

Pb = 5 × 1/2 × 2 × 3√11
Pb = 15√11 cm²
---------------------------------------------

Pb = 10 × 1/2 × a × h
40√3 = 10 × 1/2 × 2 × h
40√3 = 10 h
10 h = 40√3 /:10
h = 4√3 cm

-------------------------------------------------

Trzecie jest zbyt skąplikowane// Pozdro
1 1 1