1. Do końcówek uzwojenia pierwotnego transformatora podłączono napięcie Up=230V. Uzwojenie pierwotne pierwotne transformatora zawiera np=2000 zwojów a wtórne nw=500 zwojów. Ile wynosi przekładnia transformatora oraz napięcie na uzwojeniu wtórnym?

2. Wyjaśnij dlaczego uzwojenie wtórne w transformatorze obniżającym napiecie należy wykonac z przewodnika o większym przekroju niż w uzwojeniu pierwotnym. A jak jest w transformatorze podwyższającym napięcie?

3. Człowiek słyszy dzwięki w zakresie od 16 Hz do 2000Hz podaj zakres długości fal akustycznych przez ucho ludzkie w powietrzu. Do obliczeń przyjmij prędkość fali dzwiękowej w powietrzu V=340m/s

1

Odpowiedzi

2010-01-21T20:03:57+01:00
1.

K = 2000:500 = 4:1
Uw = 1/4 * 230 = 57,5 [V]

2.

Transformator, w którym na uzwojeniu wtórnym napięcie jest mniejsze niż na pierwotnym, odwrotnie proporcjonalnie zmienia się prąd plynący w uzwojeniach. Ich iloczyn jest stały, jest to moc transformatora [wyrażana w VA}. Grubsze przewodu stosuje się tam, gdzie ma płynąć większy prąd, toteż w transformatorach obniżających grubsze jest uzwojenie wtórne, natomiast w transformatorach podwyższających grubsze są zwoje pierwotne.

3.

Najniższa - 16Hz
λ = V/f = 340/16 = 21,25 [m]
Najwyższa - 20 000Hz
λ = 340/20000 = 0,017 [m] = 1,7 [cm]